Reklamasjon & Angrerett

Angrerett
Ifølge angrerettsloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema, du vil da få tilbakeført det du har betalt. Angrerettskjema er vedlagt i forsendelsen.  Enkelte bestillingvarer har ikke angrerett. Dette fremkommer da under produktbeskrivelse. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Cleopatras Hus´ informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. Kjøper betaler returporto. 

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varen(e), kontakter du Cleopatras Hus på telefon, e-mail eller brev før vareutsendelse. Etter utsendelse gjelder forbrukerkjøpsloven ved angrerett. Kjøper må da kontakte Cleopatras Hus innen 14 dager etter dagen varen er mottatt. Retur av betaling skjer når vi har mottatt melding om at retursending er på vei til oss.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen(e), må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Cleopatras Hus skriftlig melding på e-post, telefon eller brev om at du vil påberope deg mangelen. Cleopatras Hus vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reklamasjon innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget er å regne som tidsnok. Reklamasjon kan skje senest innen 2 år etter varen er mottatt.